3,00
Una Crêpes
2,50
Classica
2,50
Integrale
2,50
Semi di Sesamo
8,00
Una Porzione
3,50
250 ml.
5,00
375 ml.
6,50
500 ml.
3,50
250 ml.
5,00
375 ml.
6,50
500 ml.
3,50
200 g.
5,00
250 g.
3,00
Una Porzione